Hạnh phúc trong hiện tại

“Này thầy Xá Lợi Phất, thầy có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng đạo hạnh biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình

Nhân quả bốn hạng người

Thấy biết đúng sẽ hành động đúng, dẫn đến tương lai tươi sáng. Nếu xuất thân nơi nhà nghèo khó, nhờ chánh kiến mà xây dựng được ngày sau của mình theo hướng thiện lành (trước khổ, sau vui). Nếu xuất thân nơi nhà giàu sang, cũng nhờ chánh kiến mà kiến tạo

Quán Âm -Nơi bắt đầu tu tập

Trồng cây ra hoa, rồi hoa sẽ kết trái, như gieo nhân, ắt phải gặt quả. Mình sống ác, thì sớm muộn sẽ nhận lại kết quả xấu ác. Mình sống tốt, thì sẽ gặp được những điều tốt đẹp.

10 Điều tâm niệm của nhà Phật

Mười điều tâm niệm của Đức Phật là những giáo lý gốc căn bản để mọi người áp dụng tu tập, sửa chữa, ứng dụng trong đời sống. Giáo lý thiết thực, đúng với thực tế diễn ra hàng ngày trong đời thường.