Đầu phun áp lực

(14 sản phẩm)

Hiển thị 1 – 14 trong số 14 kết quả

Giảm 144.300₫
Đầu bơm cao áp DQ22

0

(1 đánh giá)
962.000₫
1.106.300₫
Giảm 214.500₫
Đầu bơm cao áp DQ30 (2Hp)

0

(1 đánh giá)
1.430.000₫
1.644.500₫
Giảm 214.500₫
Đầu bơm cao áp DS28 (Piston sứ)

0

(1 đánh giá)
1.430.000₫
1.644.500₫
Giảm 315.900₫
Đầu bơm cao áp DS30 (Piston sứ 2Hp)

0

(1 đánh giá)
2.106.000₫
2.421.900₫
Giảm 175.500₫
Đầu bơm cao áp JD-122

0

(1 đánh giá)
1.170.000₫
1.345.500₫
Giảm 273.000₫
Đầu bơm cao áp JD-126 (Pittong sứ - 1Hp)

0

(1 đánh giá)
1.820.000₫
2.093.000₫
Giảm 204.750₫
Đầu bơm cao áp KHANGSHUNG KH-28

0

(1 đánh giá)
1.365.000₫
1.569.750₫
Giảm 282.750₫
Đầu bơm cao áp KHANGSHUNG KH-38 (2Hp)

0

(1 đánh giá)
1.885.000₫
2.167.750₫
Giảm 302.250₫
Đầu bơm cao áp KHANGSHUNG KH-288 - Ty Sứ

0

(1 đánh giá)
2.015.000₫
2.317.250₫
Giảm 390.000₫
Đầu bơm cao áp KHANGSHUNG KH-388 - 2Hp - Ty Sứ

0

(1 đánh giá)
2.600.000₫
2.990.000₫
Giảm 546.000₫
Đầu bơm cao áp LS 533 (Taiwan)

0

(1 đánh giá)
3.640.000₫
4.186.000₫
Giảm 481.650₫
Đầu bơm cao áp LS 523 (1Hp - Taiwan)

0

(1 đánh giá)
3.211.000₫
3.692.650₫
Giảm 390.000₫
Đầu bơm cao áp DQ80 (5Hp)

0

(1 đánh giá)
2.600.000₫
2.990.000₫
Giảm 507.000₫
Đầu bơm cao áp DQ120 (7Hp)

0

(1 đánh giá)
3.380.000₫
3.887.000₫