Dụng cụ sửa chữa

(22 danh mục)
Giảm 1,682,000đ
Bộ 328 món trong xe đựng công cụ TOTAL - THPTCS73281
Giảm 151,000đ
Bộ 82 đầu tuýp 1/4 inch &1/2 inch TOTAL - THT421802
Giảm 100,000đ
Bộ dụng cụ công nghiệp 137 món TOLSEN 85355
Giảm 196,000đ
Bộ 16 công cụ thợ điện TOTAL - TOS23063
Giảm 530,000đ
Bộ 216 công cụ kết hợp TOTAL THKTHP22166
Giảm 48,200đ
Bộ 7 dụng cụ cầm tay TOTAL - THKTHP90076
Giảm 28,600đ
Bộ 7 dụng cụ cầm tay TOTAL - THKTHP91076
Giảm 24,400đ
Bộ 6 dụng cụ cầm tay TOTAL - THKTHP90066
Giảm 46,000đ
Bộ 5 dụng cụ kiểm tra điện TOTAL - TOS23026
Giảm 16,000đ
Túi đựng công cụ đơn TOTAL - THT16P10125
Giảm 51,800đ
Túi Đựng Đồ Nghề Bằng Vải LS 18" - 501052
Giảm 47,000đ
Túi Đựng Đồ Nghề Bằng Vải LS 16" - 501053
Giảm 39,600đ
Túi Đựng Đồ Nghề Bằng Vải LS 14" - 500981
Giảm -600đ
Nhám xếp TOTAL TAC631153
27,000đ
26,400đ
Giảm 600đ
Nhám xếp TOTAL TAC631152
27,000đ
27,600đ
Giảm 4,600đ
Nhám xếp TOTAL TAC631151
23,000đ
27,600đ
Giảm -1,000đ
Nhám xếp TOTAL TAC6310033
13,000đ
12,000đ
Giảm -1,000đ
Nhám xếp TOTAL TAC6310023
13,000đ
12,000đ
Giảm -1,000đ
Nhám xếp TOTAL TAC6310013
13,000đ
12,000đ
Giảm 2,200đ
Nhám xếp INGCO FD1003
11,000đ
13,200đ
Giảm 2,200đ
Nhám xếp INGCO FD1002
11,000đ
13,200đ
Giảm 2,200đ
Nhám xếp INGCO FD1001
11,000đ
13,200đ
Giảm 309,400đ
Xe đẩy hàng WOKIN 681030
1,547,000đ
1,856,400đ
Giảm 426,000đ
Xe Rùa đẩy tay Truper 11752
2,130,000đ
2,556,000đ
Giảm 16,600đ
Kềm răng trợ lực 200mm TOTAL - THTC510806
Giảm 5,800đ
Kềm kẹp mỏ thẳng dẹp 6" WADFOW - WZB1501
Giảm 4,200đ
Kềm kẹp mỏ cong dẹp 3" WADFOW - WZB8002
Giảm 56,000đ
Bộ 4 kềm cắt TOTAL THKTV02P042
Giảm 16,200đ
Bộ 4 kềm minni 4.5 inch TOTAL - THT1K0404
Giảm 42,800đ
Kìm bấm line 73"/185mm WOKIN 553068
Giảm 34,400đ
Kìm tuốt dây tự động 8"/200mm WOKIN 552308
Giảm 29,600đ
Kìm tuốt dây tự động 8"/200mm WOKIN 552207
Giảm 27,000đ
Kìm rút river 105" WOKIN 215210
135,000đ
162,000đ
Giảm 44,600đ
Bộ kìm mở phe 4 đầu 6''-160mm Tolsen 10100
Giảm 12,800đ
Kìm mở phe mỏ thẳng ASAKI AK-8328
Giảm 17,200đ
Kìm cắt 5in 125mm Truper 17311
Giảm 16,800đ
Kìm bóp phe mỏ thẳng ASAKI AK-8342
Giảm 27,600đ
Kìm bấm ghim INGCO HSG1403
138,000đ
165,600đ
Giảm 10,400đ
Kềm bấm hàm 10 inch TOTAL THT191002
Giảm 31,600đ
Búa cao su 2LB/ 32Oz WOKIN 251902
Giảm 7,000đ
Dao cắt ống nhựa PVC TOTAL THT53351
Giảm 1,200đ
Mỏ lết 10" WADFOW - WAW2210
122,000đ
123,200đ
Giảm 11,000đ
Bộ 2 mỏ lết đa năng TOTAL TBWS09328
Giảm 178,500đ
Bộ Chìa Khóa Miệng - Miệng 12 Món TOLSEN 15892
Giảm 28,600đ
Cờ lê vòng miệng 32mm WOKIN 150532
Giảm 25,600đ
Cờ lê vòng miệng 30mm WOKIN 150530
Giảm 21,200đ
Cờ lê vòng miệng 28mm WOKIN 150528
Giảm 9,600đ
Cờ lê miệng vòng 2 chiều TOTAL TCSPAR061
Giảm 30,600đ
Cờ lê miệng vòng 2 chiều 24mm TOTAL TCSPAR241
Giảm 25,800đ
Cờ lê miệng vòng 2 chiều 22mm TOTAL TCSPAR221
Giảm 23,200đ
Cờ lê miệng vòng 2 chiều 21mm TOTAL TCSPAR211
Giảm 165,200đ
Bộ 7 Cờ lê gật gù TACTIX 371267
Giảm 151,000đ
Bộ 82 đầu tuýp 1/4 inch &1/2 inch TOTAL - THT421802
Giảm 119,000đ
Bộ 62 đầu tuýp 1/2 inch TOTAL - THT121602
Giảm 23,400đ
Thanh nối mở tuýp 3/4 dài 200mm TOTAL THEB34081
Giảm 106,200đ
Tay vặn cách điện 1/2 inch TOTAL THIRTH121