Máy công cụ lớn

(5 danh mục)
Giảm 1,511,000đ
Máy khoan bàn 1500W TOTAL - TDP3211005
15,110,000đ
16,621,000đ
Giảm 1,098,000đ
Máy khoan bàn 750W TOTAL - TDP207505
6,650,000đ
7,748,000đ
Giảm 557,400đ
Máy khoan bàn WOKIN 789310
2,787,000đ
3,344,400đ
Giảm 528,000đ
Máy khoan bàn TOTAL TDP3211002 (1100W 20mm)
Giảm 266,000đ
Máy khoan bàn TOTAL TDP207502 (750W 20mm)
Giảm 96,000đ
Máy khoan bàn TOTAL TDP133501 (350W-13mm)
Giảm 4,162,800đ
Máy Khoan Bàn Tolsen 79656 (750W 32mm)
20,814,000đ
24,976,800đ
Giảm 1,679,200đ
Máy Khoan Bàn Tolsen 79654 (750W 16mm)
8,396,000đ
10,075,200đ
Giảm 1,302,400đ
Máy Khoan Bàn Tolsen 79652 (550W 16mm)
Giảm 524,000đ
Máy Khoan Bàn Tolsen 79651 (350W-13mm)
Giảm 507,800đ
Máy Khoan Bàn Tolsen 79650 (350W-13mm)
Giảm 482,600đ
Máy Khoan Bàn Maxpro MPBDP16 (500W 3 Puly)
Giảm 378,200đ
Máy Khoan Bàn Maxpro MPBDP13 (350W 2 Puly)
Giảm 1,427,600đ
Máy khoan bàn INGCO DP207502 (750W 20mm)
Giảm 366,000đ
Máy khoan bàn INGCO DP133505 (350W-13mm)
Giảm 118,000đ
Máy cưa xích điện SASUKE EC004
1,180,000đ
1,298,000đ
Giảm 97,000đ
Máy cưa xích điện SASUKE EC003
970,000đ
1,067,000đ
Giảm 388,000đ
Máy cưa xích điện KEN 5216 400mm 1300W
Giảm 232,000đ
Máy Cưa Xích Điện DCA AML04-405
2,320,000đ
2,552,000đ
Giảm 186,000đ
Máy Cưa Xích Điện DCA AML03-405
1,860,000đ
2,046,000đ
Giảm 420,000đ
Máy Cưa Xích Điện DCA AML02-405 1300W
Giảm 883,600đ
Máy Cưa Để Bàn Maxpro MPBTS254L
4,418,000đ
5,301,600đ
Giảm 304,000đ
Máy cưa cầm tay 1270W-110mm Dewalt DW862-B1 (1270W)
Giảm 446,600đ
Máy cưa cầm tay 1200W-184mm Dewalt DWE561-B1
Giảm 4,158,000đ
Máy Cưa Bàn(260Mm) MAKITA 2704N
20,790,000đ
24,948,000đ
Giảm 339,000đ
Máy cưa bàn tự hút bụi 1400W DCA AFF02-150 (150mm)
Giảm 2,063,600đ
Máy Cưa Bàn MAKITA MLT100 (255mm)
10,318,000đ
12,381,600đ
Giảm 3,511,200đ
Máy Cưa Bàn MAKITA LB1200F
17,556,000đ
21,067,200đ
Giảm 2,290,000đ
Máy Cưa Bàn MAKITA 2704 (255mm)
22,900,000đ
25,190,000đ
Giảm 695,400đ
Máy cưa bàn INGCO BAS3502 (350W)
3,477,000đ
4,172,400đ
Giảm 1,663,200đ
Máy Cưa Bàn Đa Góc MAKITA LH1040 (260mm)
Giảm 3,198,000đ
Máy cưa bàn Bosch GTS 10XC 0601B30400
15,990,000đ
19,188,000đ
Giảm 248,000đ
Máy cưa bàn 350W TOTAL TS730301
3,940,000đ
4,188,000đ
Giảm 460,000đ
Máy cưa bàn 1500W TOTAL TS5152542
6,980,000đ
7,440,000đ
Giảm 376,000đ
Máy Cưa Đa Góc(255Mm) MAKITA MT230
3,760,000đ
4,136,000đ
Giảm 905,400đ
Máy Cưa Đa Góc(255Mm) MAKITA M2300B
4,527,000đ
5,432,400đ
Giảm 3,449,600đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt MAKITA LS1219L (305mm)
Giảm 1,771,000đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt MAKITA LS1216 (305mm)
Giảm 2,741,200đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt MAKITA LS1019L (260mm)
Giảm 1,925,000đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt MAKITA LS1018L (255mm)
Giảm 2,237,800đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt MAKITA LS1016 (255mm)
Giảm 1,601,600đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt MAKITA LS0815FL (216mm)
Giảm 3,696,000đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt Dùng Pin(Aws Bl)(18Vx2) MAKITA DLS211Z
Giảm 3,449,600đ
Máy Cưa Đa Góc Trượt Dùng Pin MAKITA DLS111ZU (18vx2)
Giảm 731,400đ
Máy Cưa Đa Góc MAKTEC MT230 (255mm)
3,657,000đ
4,388,400đ
Giảm 1,309,000đ
Máy Cưa Đa Góc MAKITA LS1040 (255mm)
Giảm 1,099,400đ
Máy Cưa Đa Góc MAKITA LS1030N (260mm)
Giảm 2,633,400đ
Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Dùng Pin MAKITA DLS600Z (18v)