Máy Phát Điện

(2 danh mục)
Giảm 3,185,000đ
Máy phát điện  dùng xăng biến tần 11KW TOTAL - TP3120001
Giảm 3,084,000đ
Máy phát điện dùng dầu 6.5kW TOTAL - TP265001
Giảm 2,037,000đ
Máy phát điện  dùng xăng biến tần 7.5KW TOTAL - TP375001
Giảm 1,640,000đ
Máy phát điện  dùng xăng biến tần 5.5KW TOTAL - TP355001
Giảm 1,909,000đ
Máy phát điện xăng DCA - AF9500E
19,090,000đ
20,999,000đ
Giảm 1,585,000đ
Máy phát điện xăng DCA - AF7500
15,850,000đ
17,435,000đ
Giảm 1,460,000đ
Máy phát điện dùng xăng biến tần 4.0KW TOTAL - TP547506E
Giảm 1,650,000đ
Máy phát điện dùng xăng 9.0KW TOTAL - TP190006
Giảm 6,220,000đ
Máy phát điện dùng xăng 19KW TOTAL - TP1200006
Giảm 3,144,000đ
Máy phát điện dùng dầu JEEMAR 5KW JM-6500
Giảm 4,590,000đ
Máy phát điện dùng dầu JEEMAR 5KW (Có đề Cách âm)
Giảm 4,734,000đ
Máy phát điện dùng dầu diesel INGCO GSE50001
Giảm 4,399,000đ
Máy phát điện dùng dầu diesel INGCO GSE30001
Giảm 5,306,000đ
Máy phát điện dùng dầu diesel INGCO GDW65001
Giảm 4,306,000đ
Máy phát điện dùng dầu diesel INGCO GDE50001
Giảm 2,940,600đ
Máy phát điện dùng dầu diesel INGCO GDE30001
Giảm 3,876,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP450001 (5.0Kw) 3 Pha
Giảm 800,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP450001 (5.0Kw) 1 Pha
Giảm 1,606,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP250003
25,910,000đ
27,516,000đ
Giảm 3,540,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP250001-1
27,900,000đ
31,440,000đ
Giảm 3,214,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP250001
25,190,000đ
28,404,000đ
Giảm -8,610,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP2100K6
101,010,000đ
92,400,000đ
Giảm 7,510,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP2100K3
135,530,000đ
143,040,000đ
Giảm 15,400,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP2100K2
77,000,000đ
92,400,000đ
Giảm 7,510,000đ
Máy phát điện Diesel TOTAL TP2100K1
135,530,000đ
143,040,000đ