Phụ kiện cho máy

(4 danh mục)
Giảm 10,000đ
Đầu phun xoay 360 độ TOTAL - TGTRN360
Giảm 6,000đ
Tay dênh máy nén khí - 32x20x111
Giảm 5,000đ
Tay dênh máy nén khí - 15x32x114
Giảm 4,000đ
Tay dênh máy nén khí - 15x30x86
Giảm 3,000đ
Tay dênh máy nén khí - 12x20x78
Giảm 3,000đ
Tay dênh máy nén khí - 13x17x70
Giảm 3,000đ
Tay dênh máy nén khí - 12x23x76
Giảm 3,000đ
Tay dênh máy nén khí - 12x20x54
Giảm 3,000đ
Tay dênh máy nén khí - 12x20x69
Giảm 3,000đ
Tay dênh máy nén khí - 12x20x73
Giảm 3,000đ
Tay dênh máy nén khí - 13x24x84
Giảm 6,000đ
Xylanh máy nén khí không dầu 1500W - 48x69mm
Giảm 6,000đ
Xylanh máy nén khí không dầu 1100W - 50x63mm
Giảm 5,000đ
Xylanh máy nén khí không dầu 750W - 47x63mm
Giảm 4,000đ
Xylanh máy nén khí không dầu 550W - 25x63mm
Giảm 2,000đ
Nắp báo nhớt máy nén khí - Ren 27mm
Giảm 2,000đ
Nắp báo nhớt máy nén khí - Ren 21mm
Giảm 4,000đ
Bộ nối dây phun áp lực 7.5mm (Liền)
Giảm 4,000đ
Bộ nối dây phun áp lực 7.5mm (Tháo rời)
Giảm 4,000đ
Van bi 2 đầu ren ngoài Kasuco (13.8mm - Inox)
Giảm 4,000đ
Van bi ren trong ngoài Kasuco (13.8mm - Inox)
Giảm 4,000đ
Van bi ren trong ngoài Zaki (13.8mm - Inox)
Giảm 4,000đ
Van bi 2 đầu ren ngoài Zaki (13.8mm - Inox)
Giảm 8,000đ
Bộ nối dây phun áp lực 6.5mm (Liền)
Giảm 3,000đ
Bộ nối dây phun áp lực 8.5mm (Tháo rời)
Giảm 3,000đ
Béc xịt hỏa tiễn (Đài loan - Loại dày)
Giảm 7,000đ
Bộ nối dây phun áp lực 8.5mm
Giảm 9,600đ
Bộ nối nhanh dây xả đầu xịt 1Hp - 2Hp
Giảm 15,800đ
Bộ nối nhanh dây hút 2Hp
79,000đ
94,800đ
Giảm 15,000đ
Bộ lam xích máy cưa xích dùng pin 12Inch